Energieonderzoeker

 

Energie is een basisbehoefte: zonder energie geen samenleving. In ieder geval niet zoals wij nu kennen in Nederland. Gas, olie en kolen bieden ons ongekende welvaart maar zijn op lagere termijn eindig. We schakelen dus langzaam over op zon, wind, water en biomassa. Een interessante ontwikkeling – technisch, economisch, sociaal en politiek, ook omdat hiermee het krachtenveld en de machtsbalans binnen het energiesysteem verandert.  Waar gaan we naartoe? Een grotere variatie aan bronnen én spelers. Klein, groot, lokaal en internationaal. Duurzaam en (voorlopig nog) fossiel. Een ongelooflijk ingrijpend proces. We zitten er middenin.

Als onderzoeker houd ik me hiermee bezig: energie.

Een kritische, nieuwsgierige en betrokken onderzoeker. Met een scherp oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

Sinds 2012 richt ik me specifiek op lokale energie en burgerparticipatie in de energiesector. Burgers die samen windmolens en zonneparken ontwikkelen, financieren en beheren.  Ik werk samen met HIER opgewekt, ODE decentraal, het Planbureau voor de Leefomgeving en anderen.

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, de energietransitie van onderaf.

Andere terreinen: Ethisch financieren en geld en  Maatschappelijke bewegingen. 

Ik werk in opdracht – bij voorkeur in partnerschap - met organisaties als: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ODE decentraal, HIER Opgewekt, Programmabureau Warmte Zuid-Holland,  NetbeheerNederland, Stichting DOEN, REScoopEU, gemeenten.

Zoek je een creatieve betrokken meedenker en onderzoeker? Neem vooral contact op.

 

Facts&Figure Energiecoöperaties in het Magazine van de Nationaal Coöperatieve Raad maart 2016:

Facts & Figures Energiecoöperaties

 

Kijk de FILM Zonnecentrale Nieuwe Energie

Vimeo zonnecentrale Nieuwe Energie